Ako malá je nanotechnológia? (VIDEO)

V tomto videu máte možnosť vidieť v akom malom meradle pracuje nanotechnológia. Názov Molecular Foundry bol napísaný pomocou lúča elektrónov, vystrelených na povrch. Rozmery 20 nanometrov predstavujú zhruba 100 atómov.

Ako sa obraz videa odďaľuje, stratíte možnosť vidieť názov Molecular Foundry a zobrazí sa vám logo Barkely Lab, ktoré bolo napísané lúčom nabitých atómov gália.

Pokračujúcim odďaľovaním uvidíte tvár Abraháma Lincolna, ktorú bola po 18 hodinách vpísanú opäť atómami gália.

A na záver zobrazenia zistíte, že to všetko sa udialo na jednej strane mince Lincoln Memorial.

Fotoliftografia, čo doslovne znamená písanie svetlom, je základom výroby vecí procesom top-down, ako napr. mikroprocesory.

Ale pre niečo čomu hovoríme difrakčné medze, sa fotolitografia obmedzuje iba na zariadenia, ktoré majú črty nie menšie ako vlnová dĺžka použitého svetla, čo je často 100 nanometrov.

Dôsledkom toho je nutné použiť veci menšie ako svetlo, teda atómy a elektróny.

Celý článok si môžete prečítať tu: How small is nanotechnology? (w/video)


Zdroj: nanowerk.com

Leave a Comment