Ako veľký je NanoSvet?

NanoWorld

NanoSvet

Nato, aby sme naozaj porozumeli nanotechnológii, je dôležité uvedomiť si, aké veľké v skutočnosti “nano“ je.

Náš materiálny svet sa skladá z atómov. Tvrdil to už približne pred 2 400 rokmi grécky mysliteľ Demokritos. Moderní Gréci mu v minulosti vyjadrili svoju vďačnosť portrétom na desať drachmovej minci. Bola veľmi rozšírená, rovnako ako atómy. Dažďová kvapka ich obsahuje 1.000.000.000.000.000.000.000, lebo atómy sú naozaj miniatúrne.

Lukrécius, rímsky literát, napísal o pár storočí neskôr báseň o atómoch: „Vesmír je tvorený nekonečným priestorom a nekonečným počtom častíc, ktoré sa už ďalej nedajú deliť – atómov, ale počet ich druhov je konečný. Atómy sa navzájom líšia len tvarom, veľkosťou a váhou; sú nepreniknuteľne tvrdé, nemenné, sú hranicou fyzickej deliteľnosti…“

To znelo už celkom dobre, aj keď to bola iba špekulácia. Potom dlho nikto o týchto veciach nepremýšľal. V sedemnástom storočí známy astronóm Johannes Kepler pri úvahách nad snehovými vločkami dospel k záveru, ktorý uverejnil v roku 1611: Za svoj pravidelný tvar môžu vďačiť len jednoduchým, rovnorodým stavebným prvkom. Idea atómu zažiarila v novom lesku.

nanoškála

Nano rozmery

Ľudí tento svet fascinuje už dlho. No bol to počítačový priemysel, ktorý stlačil hranice minimalizácie ešte nižšie. Za posledných 30 rokov sa čipy poriadne zmenšili a pokrok nám pomocou moderných analytických prístrojov pomohol zviditeľniť takéto vysoko komplexné zložky živej hmoty až na úroveň nanoštruktúry.

V roku 1980 vznikol v podobe rastrového tunelového mikroskopu nástroj, ktorý nám umožnil jednotlivé atómy nielen zobraziť (pričom veľa ľudí považovalo prvé obrázky za podvod), ale dokonca nimi aj pohybovať. Takéto prístroje pomáhajú skúmať atómy a molekuly oveľa presnejšie a umožňujú tak rozvoj nanovied a expanziu nonotechnológie.

Pre mnohých z nás je tento nanosvet možno ťažko predstaviteľný, no vizuálna realizácia nám pomôže nazrieť bližšie a pochopiť viac.  Predstava veľkosti jednej krvnej doštičky môže byť poriadna výzva. Pre nanotechnológiu je to pomerne veľká častica o veľkosti až 5000 nanometrov. Pre niektorých je zase  ľahšia predstava jedného atómu. V tomto prípade predstavuje veľkosť nanometra 10 atómov vodíka, alebo 5 atómov kremíka.

Ďalšie príklady:

List papiera je asi 100 000 nanometrov hrubý

Reťazec ľudskej DNA má v priemere 2,5 nanometra

Ľudský vlas má hrúbku približne 80 – 100 000 nanometrov

Jeden atóm zlata má v priemere tretinu z nanometra

O jeden nanometer vyrastie necht každú sekundu

 

To však neznamená, že všetky častice, ktoré človek nevidí sú zahrnuté do oblasti nanotechnológie.

Presná veľkosť atómov je nie tak dôležitá ako skutočnosť, že nanotechnológia sa zaoberá najmenšími časťami hmoty, ktoré môžeme manipulovať.

1 nanometer je 1 milióntina metra

1 nanometer je 1 miliardtina metra

Tá je definovaná ako oblasť vedy a techniky, v ktorých prebieha projektovanie, charakterizácia, produkcia a aplikácia materiálov, konštrukcií, zariadení a systémov v rozmeroch 1 – 100 nanometrov (nm).

 
Častice menšie ako 100 nanometrov obsahuje aj NanoPena, vďaka čomu získava ošetrený povrch antibakteriálne a ochranné vlastnosti, čo znamená, že sa menej špiní a pri následnej pravidelnej údržbe ľahšie umýva. Viac informácii nájdeš na www.nanopena.sk.
 

Povedz svoj názor v komentári  a lajkni, prípadne zdieľaj článok, ak sa páčil ;) ďakujem.


 Zdroj: cordis.lu, wonderville.ca, fotoblur.com, altana.com

 

Leave a Comment