Nanomateriály a Nanoveda

Nanomateriály nie sú len ďalším krokom pri minimalizácii materiálov. Ich výroba si často vyžaduje odlišné výrobné procesy. Existuje niekoľko postupov, ako vytvoriť nanomateriály, klasifikovaných ako ,,zhora nadol,, (top-down) a ,,zdola nahor,, (bottom-up). Hoci je v súčasnosti ešte mnoho nanomateriálov v laboratórnej fáze výroby, existuje už aj niekoľko komerčných. Nižšie načrtneme niektoré príklady … Pokračovať v čítaní →