Trojrozmerné (3D) nanomateriály

Nanočastice Nanočastice sú často definované ako častice s priemernou veľkosťou menšou ako 100 nm. Takéto častice vykazujú nové alebo zlepšené vlastnosti ako väčšie častice rovnakého materiálu. Nanočastice sa nachádzajú všade okolo nás v prírodnom svete: napríklad ako produkty fotochemických a sopečných činností, ale aj rastlín a rias. Vznikali už pred tisíckami rokov ako produkty … Pokračovať v čítaní →