Metódy očistenia uhlíkových nanotrubíc

Pod očisťovaním uhlíkových nanotrubíc sa rozumie čistenie, alebo oddeľovanie od iných nežiaducich elementov , ako sú uhlíkové nanočastice, atmosférický uhlík, zvyšky katalyzátora a iné. Klasické chemické postupy pre čistenie sa už testovali, ale neboli dostatočne efektívne pri odstránení týchto nečistôt. Boli použité tri základné metódy s rôznou mierou úspešnosti a to najmä v plynnej … Pokračovať v čítaní →