Nano Service SK

Sme mladá dynamická spoločnosť, ktorá vidí svoju budúcnosť spojenú s nanotechnológiou a s inováciami, ktoré táto veda 21. storočia so sebou prináša. Technologický pokrok je nezastaviteľný a našim cieľom je pomôcť aplikovať tieto inovácie do bežného života.

Chceme propagovať nanotechnológu podľa možností v čo najviac odvetviach a definovať tak nový štandard zušľachťovania povrchov a využitia nanoproduktov v bežnom živote. Prostredníctvom našej úzkej spolupráce s najlepšími laboratóriami, vedcami a vývojármi v oblasti nanotechnológie z Nemecka, máme možnosť ponúkať našim zákazníkom a partnerom stále najnovšie nanoprodukty a služby.

Našim zámerom je poukázať na výhody a možnosti, ktoré so sebou nanotechnológia prináša a šetriť tak váš čas, chrániť váš majetok, šetriť vaše peniaze a v neposlednom rade chrániť naše životné prostredie.

Možnosti využitia nanotechnológie sú široké a majú veľký význam vo vytváraní nových materiálov s veľkou možnosťou aplikácie vo všetkých sférach, kde materiály hrajú svoju úlohu.

Naše nanoprodukty a služby, ktoré Vám prinášame nájdete na stránke www.nanoservice.sk.

NanoServiceSKlogoshopify analytics ecommerce tracking


1 Comment

Leave a Comment