Nanotechnológia a potraviny

Nanotechnológia a potraviny

Nanotechnológia a potraviny

Nanotechnológia môže mať vplyv aj na potravinársky priemysel a to od samotného pestovania, výroby, spracovania, ako aj zabalenia, prepravy až po samotnú konzumáciu. Spoločnosti sa snažia vyvíjať nanomateriály, ktoré budú predstavovať rozdiel nielen v chuti samotného jedla, ale tiež v oblasti bezpečnosti potravín a zdravého stravovania.

Nanotechnológia začala hľadať potenciálne aplikácie v oblasti funkčných potravín, za pomoci biologických molekúl, ktorých vlastnosti by sa odlišovali o tých, ktoré majú v prírode. To otvára úplne novú oblasť výskumu a vývoja. Existuje tu aj veľa pozitív. Poďme sa pozrieť na potenciálne inovatívne účinky nanotechnológie, ktoré môžu mať priaznivé účinky na naše potraviny a následne na naše zdravie.

Podľa definície sa jedlo stáva nanopotravou vtedy, ak sú použité nanočastice, nanotechnologické techniky alebo nástroje pri pestovaní, výrobe, spracovaní alebo balení potravín. To znamená, že sú to atomárne modifikované potraviny alebo potraviny vyrobené nanostrojom.

Nanotechnológie v poľnohospodárstve

Nanotechnológie v poľnohospodárstve

Tu je prehľad toho, kde sa aplikácie nanotechnológie v súčasnej dobe skúmajú, testujú a v niektorých prípadoch už aj používajú v potravinárskych technológiach:

Poľnohospodárstvo: jedno molekulová detekcia enzýmov v substráte, nanokapsulácia pre efektívnejšie dodávanie pesticídov a hnojív, dodávanie rastových hormónov riadeným spôsobom, nanosenzory pre monitorovanie pôdnych podmienok a pestovania plodín, nanočipy pre sledovanie a zachovanie identity, nanosenzory pre detekciu rastlinných a zvieracích patogénov, nanokapsule pre dodávanie vakcín, nanočastice dodávajúce DNA pre rastliny (cielené genetické inžinierstvo).

Výroba potravín: nanokapsulácia pre zvýšenie biologickej dostupnosti neutrálnych štandardných zložiek ako sú jedlé oleje, nanokapsulované dochucovadlá, steroidy dodávané do rastlín nanokapsulami, za účelom nahradenia cholesterolu, nanočsatice na selektívne spojenie a odstránenie chemických látok a patogénov z jedla, nanoemulzie a častice pre lepšiu dostupnosť a rozpustenie živín.

Nanotechnologické obaly potravín

Nanotechnologické obaly potravín

Balenie potravín: protilátky pripojené k svetielkujúcim nanočasticiam pri detekcii chemických látok a patogénov, bio odbúrateľné nanosenzory pre monitoring teploty, vlhkosti a času, nanovrstva ako bariéra zabraňujúca skazeniu a absorpcii kyslíka, elektrochemické nanosenzory odhaľujúce etylén, antimikrobiálne a protiplesňové povrchové nátery s nanočasticami (striebro, horčík, zinok), ľahšie, pevnejšie a viac teplote odolné filmy so silikátovými nanočasticami, upravovanie uzatvorených fólii.

Potravinové doplnky: nanotabletky pre zvýšenie absorpcie živín, celulózne nanokryštály obsahujúce liečivo, nanokapsulácia pre lepšiu absorpciu, stabilitu a cielenú donášku, nanočastice pre efektívnejšiu donášku živín bez ovplyvnenia farby a chuti jedla, vitamínové spreje obsahujúce aktívne molekuly v nanokvapôčkach pre lepšiu absorpciu.

Potravinové doplnky

Potravinové doplnky

Tieto výhody by najviac asi potrebovali krajiny tretieho sveta, kde sú dodávky potravín často obmedzené a ich kvalita a obsah živín nedostatočné. Navyše nekvalitná voda významne prispieva k ochoreniam. Torontská Univerzita v spolupráci s medzinárodnými odborníkmi vydala štúdiu, kde uvádza 10 vývojových aplikácii nanotechnológie, ktoré majú celosvetovo najväčší potenciál pomôcť chudobným. Číslo dva na zozname je „zvýšenie poľnohospodárskej produktivity“, číslo tri je „úprava vody a sanácia“ a číslo šesť je „spracovanie a skladovanie potravín“.

Nedávny výskum sa začal zameriavať aj na potenciálne využitie nanotechnológii pre funkčné potraviny v spojení s novými výrobnými prístupmi a nanomateriálmi, zamerané na dodávanie bioaktívnych látok a stopových prvkov. Nanomateriály umožnia lepšiu kapsuláciu a uvoľnenie účinných aktívnych zložiek potravín v porovnaní s tradičnými kapsulami. Vývoj nano-emulzií, lipozómov, micelín a biopolymérových komplexov vedie k zlepšeniu vlastností bioaktívnej ochrany zlúčenín, kontrolovanému systému dodania a maskovaniu nežiaducich chutí.

Cukor vyrobený nanotechnológiou, dostupný aj u nás

Cukor vyrobený nanotechnológiou, dostupný aj u nás

Nanotechnológia má tiež potenciál na zlepšenia potravinových procesov za použitia enzýmov, čo vedie k výživovým a zdravotným výhodám. Enzýmy sa často pridávajú do potravín, aby zvýšili biologickú dostupnosť základných živín, ako sú minerály a vitamíny. Ak chceme mať tieto enzýmy vysoko aktívne, dlhotrvácne a efektívne, nanomateriály im môžu poskytnúť vynikajúce podporné systémy v porovnaní s materiálmi na makroúrovni.

Vzhľadom na rastúci počet aplikácii nanotechnológií v potravinárskom priemysle, je schopnosť určiť daný nanomateriál v kľúčových okamihoch prebiehajúceho životného cyklu potravín rozhodujúci, nie len pre bezpečnosť, ale aj pre porozumeniu potenciálnych priaznivých alebo nepriaznivých účinkov na potraviny.

Povedz svoj názor v komentári  a lajkni, prípadne zdieľaj článok, ak sa ti páčil ;) ďakujem.


Zdroj: nanowerk.com, followgreenliving,com, nanoandme.org,

Leave a Comment