Protilátky z tiav umožňujú štúdium rastu orgánov

Drosophila wing

Veľkosť krídel závisí na šírení morfogénu DPP.

Výskumníci v Biozentrum na univerzite v Bazileji vyvinuli novú techniku pomocou nano protilátok. Tzv. „Morphotrap“ (čo je distribútor morfogenného DPP, ktorý hrá dôležitú úlohu vo vývoji krídla), bol prvýkrát selektívne manipulovaný a analyzovaný pri ovocnej muške. V budúcnosti by mohol byť tento nástroj použitý pri mnohých skúmaniach rastu orgánov. Výsledky štúdie boli publikované v aktuálnom vydaní časopisu Nature („DPP rozpínanie je nutné pre stredový, ale nie pre bočný rast krídlového disku“).

Tieto dva základné procesy, ktoré riadia vývoj orgánov, regulujú rast a priestorové usporiadanie. Výskumná skupina prof. Markusa Affoltera v Biozentrume na univerzite v Bazileji, vyvinula metódu s názvom „Morphotrap“, ktorá študuje vývoj krídla ovocnej mušky.

Ich výsledky ukazujú, že signalizačná molekula DPP, tzv. morfogén, vplýva na rast krídla v stredovom disku, ale nie na okrajové oblasti. Je to po prvýkrát, kedy bola úspešne použitá anti-GFP nano protilátka v takomto skúmaní. Tento nástroj je tiež prísľubom pre budúce štúdie o vývoji orgánov.

ovocná muška

Nová metóda „Morfhotrap“: Protilátky pre štúdium rastu

Nano protilátky sú malé fragmenty protilátok pochádzajúce z tiav. Tie umožňujú výskumnému tímu Markusa Affoltera manipulovať molekulami v živom organizme. Takzvaná metóda „Morphotrap“ využíva anti-GFP nano protilátky. Pomocou týchto nano protilátok, možno študovať funkciu GFP proteínov v živých organizmoch rýchlejšie a účinnejšie ako bežnými metódami.

„Anti-GFP nano protilátky spomaľujú rozptýlenie morfogénu DPP na rôzne miesta v krídle. Preto nám umožňujú identifikovať vplyv DPP na šírenie a rast krídla“, vysvetľuje Stefan Harmans, prvý autor štúdie.

Morfogén DPP reguluje rast v strede zobrazovaného kotúča

Pre podrobnejšie zistenie vplyvu morfogénu Decapentaplegic (DPP), skúmala Affolterova skupina disk krídla na ovocnej muške. Je to východiskové tkanivo dospelej mušky a slúži ako model pre štúdie vývoja orgánov.

„Naše výsledky ukazujú, že morfogén DPP ovplyvňuje iba rast v strede disku. Rast pokračuje na periférii, aj keď plne zablokujeme DPP rozptyľovanie do týchto oblastí,“ vysvetľuje Harmans. „Tým, že sme použili anti-GFP protilátky, sme boli schopní ukázať, do akej miery morfogén DPP určuje veľkosť krídla a preto sme mohli vyvrátiť jednu z dvoch prevažujúcich teórií v tejto oblasti,“ hovorí Harmans.

Skutočnosť, že anti-GFP nano protilátky je možné použiť pre výskum v oblasti komplexného živého organizmu je veľkým úspechom. Affolter tiež plánuje použiť túto techniku v budúcom výskume: „V ďalšom kroku budeme skúmať, ako dlho trvá vývoj DPP na ovládanie centrálneho rastu. Korelácia medzi priestorovým a časovým vplyvom DPP, poskytne nový pohľad na rast orgánov a môže odhaliť možné príčiny defektov orgánov,“ hovorí Affolter.

Povedz svoj názor v komentári  a lajkni, prípadne zdieľaj článok, ak sa ti páčil ;) ďakujem.


Zdroj: nanowerk.com, mojemuska.cz,

Leave a Comment