Vláknové OLED svetlá, tenšie než vlas.

Profesorovi Kyung Cheol Choi zo School of Electrical Engineering a jeho tímu sa podarilo vyrobiť vysokoúčinné organické svetelné diódy (OLED) na ultra tenkých vláknach. Tím očakáva, že technológia, ktorá produkuje vysokoúčinné, dlhotrvajúce OLED svetlo, môže byť široko využívaná v nositeľných displejoch. Existujúce spotrebiteľské displeje na báze optických vlákien OLED vykazujú … Pokračovať v čítaní →

Roztiahnuteľné batérie vyrobené výhradne z tkanín.

Výskumný tím vedený fakultou na Binghamtonskej univerzite v New Yorku, vyvinul bio-batériu poháňanú baktériami, ktorá je vyrobená výhradne z textilu a ktorá by sa mohla raz integrovať do nositeľnej elektroniky. Výskumný tím, vedený profesorom Seokheun Choi na Binghamton University Electrical and Computer Science, vytvoril bio-batériu vyrobenú výhradne z textilu, ktorá … Pokračovať v čítaní →

Výskumníci vytvorili realistické modely umelých orgánov pomocou 3D tlače (video).

Tím výskumníkov vedený Minnesotskou univerzitou má 3D vytlačené verne umelé organické modely, ktoré napodobňujú presnú anatomickú štruktúru, mechanické vlastnosti a vzhľad skutočných orgánov. Tieto modely orgánov pre pacientov, obsahujú integrované mäkké senzory a môžu sa použiť na praktické operácie pre zlepšenie chirurgických výsledkov u tisícov pacientov na celom svete. „Vyvíjame … Pokračovať v čítaní →

Výskumníci vyvíjajú flexibilné, roztiahnuteľné fotonické zariadenia.

Výskumníci v MIT a niekoľkých ďalších inštitúcií vyvinuli metódu na výrobu fotonických zariadení, ktoré sú podobné elektronickým zariadeniam, no sú založené skôr na svetle, než na elektrine. Navyše sa môžu ohýbať a roztiahnuť bez poškodenia. Prístroje môžu nájsť použitie v kábloch na pripojenie výpočtových zariadení alebo diagnostických a monitorovacích systémov, … Pokračovať v čítaní →

Ako udržať sprchovú zástenu bez vodného kameňa?

Čo je vodný kameň? Podľa slovníka je vodný kameň: tvrdá biela látka, zložená hlavne z uhličitanu vápenatého, ktorý obsahuje voda a ktorá sa ukladá na stranách potrubia, varných kanvíc atď. Uhličitan vápenatý sa prirodzene vyskytuje aj v pevných látkach ako je krieda, vápenec alebo aj ulity mäkkýšov. Všetci dobre vieme, že vodný kameň … Pokračovať v čítaní →

Grafénové membrány pre jadrový priemysel.

Veľké množstvá ťažkej vody sa v jadrových elektrárňach používa ako chladiace médium. Vytváranie ťažkej vody je energeticky náročná úloha: na výrobu iba jedného kilogramu ťažkej vody spotrebujete toľko energie, ako jedna priemerná americká domácnosť za celý rok. Výskumní pracovníci spoločnosti Graphene Flagship ukázali, že použitie grafénových filtrov by mohlo byť … Pokračovať v čítaní →

Vtáčie perie inšpirovalo výskumníkov, aby vytvorili nové sýte farby

Výskumný tím na Nagoya University napodobnil bohatú farbu vtáčieho peria a demonštroval nové spôsoby, ako ovládať svetelnú interakciu s materiálmi. Žiarivé farby v prírode často vyplývajú z maličkých štruktúr pier alebo krídel, ktoré sa menia pri odraze svetla. Takzvaná ″štrukturálna farba″ je zodpovedná za živé odtiene vtákov a motýľov. Umelým využívaním tohto efektu by sme … Pokračovať v čítaní →

Materiál inšpirovaný morským červom sa mení podľa prostredia

Želatínová čeľusť morského červa, ktorá sa stáva tuhou alebo flexibilnou v závislosti od okolitého prostredia, inšpirovala výskumníkov z Massachusetts Institute of Technology, aby vyvinuli nový materiál, ktorý sa dá použiť na mäkkú robotiku. Napriek tomu, že má štruktúru gélu, je táto zlúčenina vybavená vysokou mechanickou odolnosťou a konzistenciou a je … Pokračovať v čítaní →

Nové nanonátery pre kozmické technologické aplikácie.

Experimentálni fyzici vo výskumnej skupine pod vedením profesora Uwe Hartmanna na Saarland University, vyvinuli tenký nanomateriál so supravodivými vlastnosťami.  I pri teplotách nižších ako -200 °C vedú tieto materiály elektrinu bez straty, nadnášajú magnety a môžu zachytávať magnetické pole. Obzvlášť zaujímavým aspektom tejto práce je, že výskumnému tímu sa podarilo vytvoriť supravodivé … Pokračovať v čítaní →