Uhlíkové nanotrubice

V tomto článku vám sprostredkujeme všeobecné vedomosti o uhlíkových nanotrubiciach a o tom ako sa vyrábajú. Poukážeme aj na ich mnohé unikátne vlastnosti a možnosti ich aplikácie. V roku 1980 sme ešte poznali len tri formy uhlíka, a to diamant, grafit a amorfný uhlík. Dnes už poznáme celý rad foriem uhlíka. Ako prvá bola objavená dutá klietka, … Pokračovať v čítaní →

Nanomateriály a Nanoveda

Nanomateriály nie sú len ďalším krokom pri minimalizácii materiálov. Ich výroba si často vyžaduje odlišné výrobné procesy. Existuje niekoľko postupov, ako vytvoriť nanomateriály, klasifikovaných ako ,,zhora nadol,, (top-down) a ,,zdola nahor,, (bottom-up). Hoci je v súčasnosti ešte mnoho nanomateriálov v laboratórnej fáze výroby, existuje už aj niekoľko komerčných. Nižšie načrtneme niektoré príklady … Pokračovať v čítaní →

Definovanie nanomateriálov

O nanomateriáloch už vieme, že obsahujú častice menšie ako 100 nanometrov. Grafén je nanomateriál, ktorý sa aplikuje v tenkých povrchových náteroch ako filmv a v nanoveľkosti  predstavuje jednorozmernú vrstvu (1D). Do tejto kategórie patria aj niektoré prvky počítačových čipov. Nanovlákna a nanotrubice sú už dvojrozmerné (2D). Koloidy a kvantové bodky (drobné časti polovodičových … Pokračovať v čítaní →