Dvojrozmerné (2D) nanomateriály

Dvojrozmerné nanomateriály, ako sú nanotrubice a nanovlákna priniesli vo vedeckých kruhoch v posledných rokoch značný záujem. Najmä ich nové elektrické a mechanické vlastnosti sú predmetom intenzívneho výskumu. Uhlíkové nanotrubice Uhlíkové nanotrubice boli prvýkrát pozorované vedcami v roku 1991. Nanotrubice vznikajú valcovaním grafénových listov. Existujú dva typy nanotrubíc: jednostenné, alebo viacstenné (niekoľko sústredných trubíc). Oba … Pokračovať v čítaní →

Nanotechnológia a energia

Nanotechnológia nám poskytuje potenciál na zvýšenie energetickej účinnosti naprieč všetkým odvetviam priemyslu a výroby energie z obnoviteľných zdrojov, ale aj potenciál ekonomicky ju využívať prostredníctvom nových technologických riešení a optimalizovaných výrobných technológií. Inovácie na poli nanotechnológie môžu ovplyvniť každú časť reťazca pridanej hodnoty v odvetví energetiky. Poďme sa teraz pozrieť na týchto päť oblastí energetického … Pokračovať v čítaní →

Definovanie nanomateriálov

O nanomateriáloch už vieme, že obsahujú častice menšie ako 100 nanometrov. Grafén je nanomateriál, ktorý sa aplikuje v tenkých povrchových náteroch ako filmv a v nanoveľkosti  predstavuje jednorozmernú vrstvu (1D). Do tejto kategórie patria aj niektoré prvky počítačových čipov. Nanovlákna a nanotrubice sú už dvojrozmerné (2D). Koloidy a kvantové bodky (drobné časti polovodičových … Pokračovať v čítaní →